Wnioski o Kindergeld

Proponujemy Państwu pomoc w kwestiach formalnych związanych ze sporządzeniem wniosku o Kindergeld – jednego z dokumentów, z którymi często spotykamy się jako biuro tłumaczeń przysięgłych. Kindergeld to wypłacany w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci. Przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, lecz także na te mieszkające w Polsce: do ukończenia przez nie 25 roku życia (jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują). Pozytywne rozpatrzenie wniosku o Kindergeld można otrzymywać także na dzieci przysposobione oraz na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Komu przysługuje Kindergeld?

Prawo do składania wniosku o Kindergeld mają wszyscy rodzice pod warunkiem, że są zameldowani w Niemczech, prowadzą działalność gospodarczą (Gewerbe) lub są legalnie zatrudnieni (także na tak zwanych „polskich kontraktach”). Ponadto osoby muszą spełnić dwa inne warunki: odprowadzać w Niemczech składki na ubezpieczenie oraz rozliczać się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt). Nawet, jeśli zatrudniony w Niemczech wnioskodawca nie posiada zameldowania na terenie Niemiec wraz z dzieckiem, ma prawo ubiegać się o świadczenie: urząd rozpatruje takie sprawy indywidualnie.
Udzielamy fachowej pomocy w wypełnianiu wniosków o zasiłek na dziecko. Wskazujemy wszystkie wymagane przez urząd dokumenty oraz, za pośrednictwem tłumacza w Niemczech, przeprowadzamy w Państwa imieniu sprawę w odpowiedniej Familienkasse. Jednym z wielu naszych atutów jest sprawne działanie: postaramy się zająć wszystkim na tyle szybko, by uzyskali Państwo świadczenie rodzinne w Niemczech na czas.

plansza informacyjna PFR poziom