Tłumaczenia pisemne

Zdecydowaną większość zleceń podejmowanych przez nasze biuro każdego dnia stanowią różnego typu tłumaczenia pisemne. Oferta obejmuje:

tłumaczenia przysięgłe – przekłady dokumentów urzędowych, m.in. dowodów tożsamości, aktów notarialnych, pism sądowych, dyplomów, dokumentów samochodowych, odpisów z rejestrów realizowane jedynie przez uprawnionych tłumaczy przysięgłych, poświadczających własnym nazwiskiem zgodność tłumaczenia z oryginałem;
tłumaczenia techniczne i specjalistyczne – dokonywane przez tłumaczy-specjalistów w danej dziedzinie; obejmują np. dokumenty i teksty z zakresu informatyki, finansów i bankowości, ekonomii, handlu, techniki, a także tłumaczenia medyczne i prawne;
• tłumaczenia zwykłe – pozostałe, niewymagające od tłumacza znajomości terminologii z danej dziedziny.
Nad każdym typem przekładu pisemnego w biurze tłumaczeń Rotas czuwa grono specjalistów, którzy wykonują translację poprawną pod każdym względem: gramatycznym, leksykalnym, ortograficznym stylistycznym. Poniżej udostępniamy Państwu charakterystykę poszczególnych tłumaczeń wykonywanych przez naszych tłumaczy.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Do przekładów zwykłych zaliczamy wszystkie dokumenty nieurzędowe i inne teksty niewymagające uwierzytelnienia, takie jak umowy handlowe, korespondencje, materiały szkoleniowe, podręczniki instruktażowe, teksty marketingowe i reklamowe. Biuro tłumaczeń Rotas przyjmuje zlecenia na tłumaczenie takich materiałów jak publikacje naukowe, CV, życiorysy i listy motywacyjne, sprawozdania finansowe, dokumenty przetargowe. Świadcząc usługi takie jak pomoc przy rejestracji firm w Niemczech, zajmujemy się również tłumaczeniem treści stron internetowych czy przygotowaniem reklam. W przypadku dokumentów urzędowych konieczne jest jednak zastosowanie przekładu uwierzytelnionego (przysięgłego).

Tłumaczenia przysięgłe

Aby tłumaczony dokument mógł zachować swoją moc prawną i być wykorzystywany w postępowaniach administracyjnych, sądowych itp., należy dokonać przekładu uwierzytelnionego. Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzane tylko przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia. Pieczęć tłumacza w tym przypadku oznacza jego odpowiedzialność za zgodność treści przekładu z oryginałem dokumentu. W ten sposób wykonuje się m.in. tłumaczenia dokumentów samochodowych, dowodów tożsamości, dyplomów, aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, wyroków sądowych, aktów notarialnych i wielu innych.

Tłumaczenia techniczne i specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to te, których realizacja wymaga od tłumacza znajomości terminologii specyficznej dla danej dziedziny. Najczęściej wykonywane zadania tego typu obejmują m.in. tłumaczenia medyczne i prawne, a także tłumaczenia techniczne. Specjalistycznej wiedzy wymaga m.in. przekład tekstów naukowych, konstrukcyjnych, dotyczących oprogramowania oraz rozmaitych instrukcji obsługi, podręczników, opisów patentowych, prac doktorskich i licznych katalogów. Szczególnym rodzajem takich tłumaczeń są tłumaczenia techniczne: sporządzające je osoby muszą nie tylko mieć wykształcenie filologiczne, ale także techniczne lub konkretną wiedzę kierunkową. Każdy typ tłumaczenia technicznego (specyfikacje techniczne, dane produkcyjne, instrukcje użytkowania maszyn, broszury informacyjne oraz karty produktów) jest weryfikowany w dwóch aspektach: poprawności językowej oraz niemniej ważnej – merytorycznej. Pracownicy biura Rotas współpracują z ekspertami z danej dziedziny nauki, by dostarczyć Odbiorcom pisemny przekład specjalistyczny najwyższej jakości.

plansza informacyjna PFR poziom