Tłumaczenia notarialne

 

Tłumaczenie notarialne jest konieczne w sytuacji, która wymaga przedłożenia uwierzytelnionego pisma urzędowego sporządzonego w obcym języku lub przełożenia na język polski. Dokument może opracować tylko tłumacz przysięgły. Nasza oferta obejmuje tłumaczenia aktów notarialnych w kilkudziesięciu językach. Przekładamy wszystkie dokumenty, m.in.

  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizn,
  • małżeńskie umowy majątkowe,
  • umowy spółek,
  • umowy pełnomocnictwa,
  • umowy z zakresu prawa spadkowego,
  • umowy związane z nieruchomościami.

Wszystkie przygotowane przez nas dokumenty są szczegółowo przetłumaczone i dopracowane technicznie, a każdy z tłumaczonych aktów jest zgodny z obowiązującymi normami urzędowymi.

Bezpieczne i rzeczowe tłumaczenia

 

W przypadku tłumaczeń przysięgłych istotne są wszystkie detale, nawet interpunkcja. Każdy nasz przekład jest precyzyjny, a terminologia i specjalistyczne słownictwo nie stanowią problemu. Doświadczenie w tłumaczeniu aktów notarialnych i znajomość standardów wielu krajów pozwala nam stworzyć dokumenty, które nie będą wzbudzały wątpliwości u organów władzy.

Świadczymy także usługi z zakresu ustnego tłumaczenia aktów notarialnych. Odczyt aktu w obecności cudzoziemców wymaga udziału tłumacza przysięgłego, który ustnie przetłumaczy jego treść. Nasi pracownicy mogą towarzyszyć Państwu podczas podpisywania dokumentów. Obecność tłumacza zostaje potwierdzona poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

plansza informacyjna PFR poziom