Tłumacz arabskiego

 

Język arabski jest skrajnie odmienny od języków europejskich. Podstawowe różnice można znaleźć w zapisie (od prawej do lewej strony) oraz alfabecie (abdżad). Arabski należy do grupy języków semickich, które wywodzą się od prasemickiego. Skomplikowana struktura gramatyczna i pismo spółgłoskowe wymagają praktyki i wielu lat nauki. Nasi tłumacze arabskiego są w stanie wykonać merytoryczne i rzetelne tłumaczenia pisemne i ustne, uwzględniając w nich specyfikę języka oraz odmienną kulturę. Doskonała znajomość praw i norm, a także współpraca ze specjalistami w wielu dziedzinach, pozwala nam tłumaczyć nie tylko proste treści, ale i teksty techniczne. Przykładamy szczególną uwagę do oryginalnej treści, aby tłumaczenie było wierne oryginałowi. Tłumaczymy z arabskiego na polski i z polskiego na arabski.

Tłumaczenia arabskiego – ustne i pisemne

 

Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Usługi obejmują m.in.:

 

  • tłumaczenia dokumentów samochodowych,
  • tłumaczenia medyczne,
  • tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów specjalistycznych,
  • tłumaczenia dyplomów, świadectw,
  • tłumaczenia dokumentów postępowań sądowych,
  • tłumaczenia umów handlowych,
  • tłumaczenia zaświadczeń,
  • tłumaczenia pełnomocnictw.
  • tłumaczenia wyroków i decyzji sądowych.
  • tłumaczenia życiorysów, CV.

 

Tłumaczenia ustne wykonujemy stacjonarnie i w trybie wyjazdowym, towarzysząc klientowi podczas spotkań biznesowych i konferencji.

plansza informacyjna PFR poziom