Jakie dokumenty należy przetłumaczyć wyjeżdżając do pracy za granicę?

Przeprowadzka za granicę albo wyjazd na dłuższy czas w celach zarobkowych to dość trudne i bywa, że skomplikowane zadanie. Wiele osób przed wyjazdem zostawia to na ostatnią chwilę lub zapomina o tym całkowicie, aby przetłumaczyć najważniejsze dokumenty, jakie będą wymagane w kraju, do którego się udają. Jakie dokumenty warto przetłumaczyć dla przyszłego pracodawcy zagranicznego?

Dlaczego potrzebne jest tłumaczenie dokumentów?

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że dokumenty, takie jak dyplomy, pisma urzędowe, CV, listy motywacyjne, potwierdzenia kwalifikacji, świadectwa ukończenia szkoły, wymagają bardzo dokładnego tłumaczenia na dany język, aby ich interpretacja przez pracodawcę nie pozostawiała wątpliwości i była jasna dla obu stron. Tłumaczenie przysięgłe pism urzędowych, dyplomów czy świadectw jest często obowiązkowe. Dlatego nie warto robić tego samemu, a tłumaczenie dokumentów powierzyć profesjonalistom, którzy wskażą, które tłumaczenia mogą być zwykłe, a które wymagają np. wizyty u notariusza.

Podstawowe dokumenty, które warto przetłumaczyć dla pracodawcy

To oczywiście CV oraz list motywacyjny, a także dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły/studiów, potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych czy ukończonych kursów. Należałoby także przygotować sobie tłumaczenia aktu urodzenia, odpisu zawarcia małżeństwa, rozwodu. Mogą się one przydać nie tylko do umowy o pracę.

W przypadku niektórych zawodów wymagane jest zaświadczenie o niekaralności lub o stanie zdrowia. Przyszły pracodawca może poprosić również o inne niestandardowe dokumenty, dlatego warto zawczasu dowiedzieć się jak najwięcej o rynku pracy w kraju, do którego zamierza się wyjechać i odpowiednio wcześnie zadbać o uwierzytelnienie dokumentów, zapewniając im profesjonalne tłumaczenia.

plansza informacyjna PFR poziom