Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Wszelkie czynności przeprowadzane z pomocą notariusza mają dużą wagę i są wiążące. Kluczowe znaczenie ma więc zrozumienie przedstawionych informacji, szczególnie tych dotyczących sprzedaży bądź zakupu nieruchomości. Jeśli na takie działanie decyduje się osoba, która jest cudzoziemcem, konieczne staje się skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. Jak w takiej sytuacji przebiega proces podpisywania aktu notarialnego? I dlaczego pomoc profesjonalnego tłumacza jest tak ważna? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jak wygląda podpisywanie aktu notarialnego przez cudzoziemca?

Zgodnie z obowiązującym prawem akty notarialne sporządzane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powinny być tworzone w języku polskim. Osoby decydujące się na załatwienie spraw, takich jak kupno, czy sprzedaż nieruchomości na terenie naszego kraju muszą więc liczyć się z tą okolicznością. Zasada ta dotyczy również cudzoziemców, czyli osób, które zazwyczaj nie władają płynnie językiem polskim.

Tak jak już jednak wspomnieliśmy, niezależnie od umiejętności językowych, podpisanie aktu notarialnego wymaga zrozumienia informacji, które zostały przedstawione. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim pojęcie obowiązków, jakie wynikają z faktu podpisania przedstawionego dokumentu. Jeśli więc jedną ze stron jest cudzoziemiec, który nie włada dobrze językiem polskim, konieczne staje się skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. 

Tłumacz przysięgły to specjalista wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Jego umiejętności poświadczone są zdanym egzaminem państwowym. Skorzystanie z jego pomocy w czasie podpisywanie aktu notarialnego z cudzoziemcem jest obowiązkowe, bowiem wszelkie niedopełniania mogą skutkować nawet unieważnieniem przeprowadzonych działań notarialnych.

Na czym polega tłumaczenie w czasie podpisywania aktu notarialnego?

Tłumaczenie, które ma miejsce w czasie podpisywania aktu notarialnego, jest bardzo ważne. Jak wspomnieliśmy, zajmuje się nim specjalista, czyli wspomniany już tłumacz przysięgły, co sprawia, że interesy cudzoziemca są chronione – jest on w stanie zrozumieć wszelkie zawiłości i przedstawiane informacje. Jest to ważne, tym bardziej że akt notarialny jest dokumentem formalnym, który zawiera odniesienia do zasad prawnych i wyróżnia się zaawansowanym, profesjonalnym słownictwem.

Jak przebiega cały proces? Pierwszym krokiem jest odczytanie całego aktu notarialnego. Kolejny etap to tłumaczenie: zazwyczaj zdanie po zdaniu, tak aby osoba niewładająca językiem polskim mogła w spokoju zrozumieć przetłumaczony tekst. Cudzoziemiec musi także potwierdzić, że treść aktu została mu przedstawiona w zrozumiałym języku i że zapoznał się ze wszelkimi szczegółami podpisywanych dokumentów.

Warto podkreślić, że pomoc tłumacza przysięgłego jest konieczna nie tylko w czasie podpisywania aktu notarialnego, ale w czasie wszystkich ważnych wydarzeń, dotyczących m.in. umowy sprzedaży, umowy darowizn, małżeńskiej umowy majątkowej, umowy spółek, umowy pełnomocnictwa, umowy z zakresu prawa spadkowego, czy innych umów związanych z nieruchomościami. Jeśli więc szukasz profesjonalnej pomocy i chcesz zyskać bezpieczeństwo, zachęcamy Cię do skorzystania z naszej oferty. Nasze biuro tłumaczeń tworzone jest przez specjalistów z dużym doświadczeniem, co sprawia, że możemy zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie tworzenia umów notarialnych. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej.

plansza informacyjna PFR poziom