Kondolencje od zespołu pracowników firmy Rotas

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego przyjaciela i współpracownika doktora inż. Grzegorza Śliwińskiego. Pochodził ze Zgorzelca. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich, następnie kontynuował edukację na Wydziale Mechanicznym na kierunku Automatyki i Robotyki na Politechnice Wrocławskiej oraz na Wydziale Elektrotechnicznym na kierunku Mechaniki Precyzyjnej na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucie Aeronautyki i Astronautyki w Dreźnie, Towarzystwie Transferu Wiedzy TUD, w Centrum Kardiochirurgicznym w Dreźnie i jako inżynier-konstruktor i konsultant w firmach z branży inżynierii biomedycznej. Był wynalazcą i autorem wielu opatentowanych rozwiązań z zakresu inżynierii biomedycznej, autorem licznych publikacji naukowych, promotorem ponad 50 prac dyplomowych oraz członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Niemieckiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.

Stworzył dwa ważne dla Zgorzelca projekty naukowo-rozwojowe: „Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych pacjentów” oraz „KiTS 2.0.” realizowany we współpracy ze zgorzeleckim ośrodkiem rehabilitacji.

Wyrazy najszczerszego współczucie składa Zespół Pracowników firmy Rotas