Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Zawód tłumacza nie jest prosty, ponieważ wiąże się nie tylko z koniecznością znajomości słownictwa, czy gramatyki, ale także z potrzebą sprawnego przekładania myśli i rozumienia nawet drobnych niuansów językowych. Wiedza i doświadczenie są szczególnie ważne w przypadku tłumacza przysięgłego, który wykonuje tzw. tłumaczenie uwierzytelnione. Kiedy konieczne jest stworzenie takiego przekładu? I o czym warto pamiętać, korzystając z profesjonalnych usług? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, którego fachowa nazwa to tłumaczenie uwierzytelnione, wykonywane jest przez specjalistę, czyli tłumacza przysięgłego. Taka osoba jest profesjonalistą, który potwierdził swoje umiejętności zdaniem właściwego egzaminu końcowego i został wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. 

Skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego, czyli wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego jest niezbędne zawsze w przypadku dokumentów, które są wiążące i mają dużą wagę. Wśród najczęściej tłumaczonych materiałów dla klientów indywidualnych wyróżniamy akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego, świadectwa ukończenia szkoły wyższej, dyplomy z wyższych uczelni, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia lekarskie, karty pojazdu, dowody rejestracyjne, akty notarialne, zaświadczenia o niekaralności, a w przypadku przedsiębiorców umowy spółki i jej statuty, decyzje i wyroki sądowe, odpisy z rejestru przedsiębiorców (KRS), zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, wypisy z rejestru handlowego, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

O czym warto pamiętać?

Jeśli więc planujesz przetłumaczenie któregoś z podanych powyżej dokumentów, konieczne jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego. Jego wsparcie jest niezwykle ważne, ponieważ wszelkie szczegóły tłumaczenia muszą być dopięte na przysłowiowy ostatni guzik, tak aby nie wkradły się do niego żadne pomyłki i nieścisłości. 

Tak jak już wspomnieliśmy, tłumacz przysięgły jest osobą posiadającą wysokie kwalifikacje, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że oprócz posiadania wiedzy powinien także wyróżniać się dbałością o szczegóły, wiarygodnością i wszechstronnością. Należy podkreślić, że tłumacz bierze na siebie odpowiedzialność za podjęte działania. Każdy przetłumaczony dokument potwierdzony jest podpisem i zostaje wprowadzony do specjalnego rejestru prowadzonego przez tłumacza.

plansza informacyjna PFR poziom