Dolmetscherdienstleistungen bei Projektveranstaltung in Zittau am 12. Mai 2022

Tłumaczenie wszystkich języków

Biuro Rotas miało zaszczyt prowadzić tłumaczenie ustne.

Firma Rotas od 2019 roku jest wyłącznym partnerem projektu Trails od strony tłumaczeń wszystkich akcji wchodzących w skład projektu.

Projekt TRAILS + jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmacnianie i pogłębianie potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez realizację warsztatów kreatywnych dla uczniów (link do zakładki Dla Szkół) oraz multiplikatorów (link do zakładki dla Multiplikatorów).

W ramach projektu TRAILS + prowadzone są warsztaty innowacyjności z udziałem uczestników w 10 lokalizacjach w obszarze przygranicznym po stronie polskiej. W ramach warsztatów realizowane będą praktyczne ćwiczenia w zakresie szukania nowych produktów i pomysłów, kształtowania modeli biznesowych i oceniania potencjału ich wdrożenia w biznesie. Dla „laboratoriów innowacyjności” stworzone zostaną odpowiednie do potrzeb i dostosowane do użytkowników formaty zajęć i oferty edukacyjne.

Partnerzy

  • Technische Universität Dresden
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • Politechnika Wrocławska – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej

Projekt