Co trzeba wiedzieć o tłumaczeniach prawnych?

Jeśli rozważasz zakup usługi tłumaczenia prawnego, to warto się najpierw zapoznać z niniejszym artykułem. Tutaj dowiesz się, czym charakteryzują się tłumaczenia prawne i czym różnią się od tłumaczeń prawniczych. Poznasz też kwalifikacje tłumacza, który może podjąć takie zadanie. Jeśli Cię to interesuje, to zostań na stronie. Zapraszamy do lektury!

Czym charakteryzują się tłumaczenia prawne?

Tłumacz, który podejmuje się przełożenia dokumentów prawnych i prawniczych, musi być nie tylko wykształcony w kierunku konkretnego języka. Musi też znać doskonale przepisy prawne, w których się porusza. Jaka jest różnica między tłumaczeniami prawnymi i prawniczymi? Tłumaczenia prawne obejmują przepisy prawa. Natomiast tłumaczenia prawnicze dotyczą dokumentów, które są napisane tak zwanym językiem prawniczym, czyli przykładowo interpretacje danych aktów prawnych. Czym charakteryzują się zatem tłumaczenia prawne?

  • Muszą być poświadczone ze zgodnością z oryginałem.
  • Dotyczą przepisów prawnych.
  • Czasem mają charakter tłumaczenia przysięgłego.
  • To rodzaj tłumaczeń specjalistycznych.
  • W jakich sytuacjach tłumaczenie prawne jest niezbędne? Dowiesz się tego z następnego akapitu.

Kiedy tłumaczenie prawne jest niezbędne?

Przede wszystkim tłumaczenia prawne są wymagane, kiedy to tłumacz przysięgły musi potwierdzić autentyczność danego dokumentu i go przełożyć na dany język. Może to być dyplom ukończenia studiów, który potrzebny jest zagranicznemu pracodawcy. Oprócz tego tłumaczenia prawne mają zastosowanie w przypadkach, kiedy należy przełożyć dokumenty oficjalne, takie jak:

  • statuty,
  • uchwały,
  • ustawy,
  • akty prawa unijnego,
  • umowy międzynarodowe.

Dodatkowo tłumaczenia prawne i prawnicze mogą odbywać się dla klientów korporacyjnych, którzy chcą przetłumaczyć dokumenty kadrowe czy biznesowe.

plansza informacyjna PFR poziom