Tłumaczenie dokumentów samochodowych i innych dokumentów

Propozycja tłumaczenia pisemnego

Usługi przekładu pisemnego można u nas podzielić na tłumaczenie przysięgłe, a także to zwykłe, standardowe i specjalistyczne. Obejmują one prawie każdy język europejski. To, co wyróżnia nasze biuro tłumaczeń, to profesjonalne tłumaczenia techniczne, wchodzące w skład tłumaczeń specjalistycznych. Bez względu na to, czy naszym zadaniem będzie tłumaczenie medyczne, czy tłumaczenie dokumentów, podejmiemy się go. Nad każdym typem przekładu w biurze tłumaczeń Rotas czuwa grono uznanych specjalistów, którzy potrafią wykonać translację poprawną gramatycznie, leksykalnie, ortograficznie, a także stylistycznie.

Tłumaczenia pisemne standardowe

Standardowe przekłady obejmują tłumaczenie dokumentów różnego typu. Wśród nich znajdują się akty prawne, różne umowy handlowe, korespondencje, materiały szkoleniowe, liczne marketingowe i reklamowe teksty. Biuro tłumaczeń Rotas bierze na siebie także tłumaczenie licznych publikacji, CV i listów motywacyjnych, sprawozdań finansowych, dokumentów przetargowych, a także tłumaczenie dokumentów samochodowych.

Tłumaczenia specjalistyczne

Niektóre przekłady wymagają od nas znajomości terminologii. Jest tak nie tylko w przypadku tłumaczenia medycznego, ale także tłumaczenia technicznego i dokumentów o innym charakterze – naukowych, konstrukcyjnych, oprogramowania oraz rozmaitych instrukcji obsługi, podręczników, opisów patentowych, prac doktorskich i licznych katalogów. Pracownicy biura tłumaczeń przysięgłych Rotas, aby zapewnić klientom tłumaczenie specjalistyczne na wysokim poziomie, podczas wykonywania zlecenia kontaktują się z ekspertami z danej dziedziny nauki i ich wąskich specjalizacji.

Tłumaczenia dokumentów technicznych

Tłumaczenia techniczne to działanie głównie pod znakiem przekładu stosowanej terminologii i pozostałego słownictwa. Tłumaczeniami tego typu zajmują się specjaliści posiadający nie tylko wykształcenie filologiczne, ale także techniczne lub konkretną wiedzę kierunkową. Każdy typ tłumaczenia technicznego jest weryfikowany pod dwoma kątami – poprawności językowej, a także merytorycznej. To miedzy innymi specyfikacje techniczne, dane produkcyjne, instrukcje użytkowania maszyn, broszury informacyjne oraz karty produktów.